NÕUANDED

Nii nagu inimene reageerib muutuvale keskkonnale, vajavad vastavat hoolt ka taimed. Nõuanded lehelt leiad informatsiooni istutamise, kastmise ja talvitumise kohta. Lisaks koondame siia jooksvalt põnevaid artikkleid!

source:https://t3.ftcdn.net/jpg/04/49/24/36/360_F_449243660_ENKUPs4L4UEzrj0jWBdx0Gha9kdMLqEA.jpg
© Lauri Nassar